Wieczór poezji Karola Wojtyły (26.10.2014)

Miesiąc październik to czas wspomnień ważnych dat związanych z życiem św. Jana Pawła II. Po raz pierwszy też w liturgii Kościoła wspominaliśmy 22. 10 postać tego świętego papieża. Jako dar wdzięczności Bogu, za dzieło którego dokonał w świecie i Kościele nasz wielki rodak, parafia wojskowo-cywilna zorganizowała 26. 10 o godz. 16.00, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Pilskiego, Prezydenta miasta Piła i patronatem medialnym lokalnej telewizji "Asta", wieczór poświęcony twórczości św. Jana Pawła II. Aktor Krzysztof Szulejko recytował "Psałterz- Księgę Słowiańską" Kardynała Karola Wojtyły, ubogacaną koncertem w wykonaniu chóru akademickiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, pod dyrekcją Pana Karola Urbanka. Licznie zgromadzeni wierni w świątyni , mieli też możliwość oddania czci relikwiom św. Jana Pawła II, które zostały wypożyczone z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, mieszczącej się na terenie naszej parafii. Koncert był też okazją zaprezentowania możliwości nowych organów, które zostały zakupione do naszej świątyni, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Pile i indywidualnych ofiarodawców. Całość tego, głównie duszpasterskiego przedsięwzięcia, w dużej mierze przygotował i sam wieczór ku czci św. Jana Pawła II poprowadził Pan Przemysław Gawroński.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru Zarz±dowi Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (03.10.2014)

W piątek 03.10.2014r. miała miejsce niecodzienna uroczystość, bowiem przy pomniku lotników został wręczony nowy sztandar, Pilskiemu Zarz±dowi Oddziału Lotnictwa Wojskowego RP, którego ufundowali mieszkańcy Piły i sympatycy lotnictwa, natomiast chrzestnymi sztandaru zostali: Pan Prezydent Piły Piotr Głowski i Pani Katarzyna Stokłosa. Sztandar przy asy¶cie Kompanii Honorowej i wojskowej orkiestry, został przekazany prezesowi Stowarzyszenia, płk dypl. nawig. inż. Janowi Ficerman. W uroczysto¶ci udział wzięli poczty sztandarowe, przedstawiciele władz, służby mundurowe, lotnicy, rodziny wojskowe oraz mieszkańcy Piły i okolic.

Druga czę¶ć uroczysto¶ci miała miejsce w ko¶ciele wojskowym. Mszy ¶w. koncelebrowanej przez kapłanów z dekanatu, po powitaniu przez proboszcza ks. kmdr Zbigniewa Kłuska zgromadzonych wiernych, przewodniczył i nowy sztandar po¶więcił ks. dziekan prałat Stanisław Oracz.

Świętowanie tego wydarzenia zakończyło się przy stole, wspólnym spotkaniem pokoleń lotników, poł±czonym ze wspomnieniami dokonań i perspektywami pilskiej lotniczej rodziny.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Święto Wojska Polskiego (14.08.2014)

Dzień 15 sierpnia, oprócz przypadającej w tym dniu uroczystości MB Wniebowziętej, zwanej świętem BM Zielnej, jest też od 1992 Świętem Wojska Polskiego, które to święto nawiązuje do zwycięskiej bitwy nad bolszewikami z roku 1920, zwanej "cudem nad Wisłą". Centralne uroczystości z tej okazji odbyły się w Warszawie 15.08. Piła również uczciła to święto, mimo że nie ma tu już tyle wojska jak dawniej, jednak mieszkają tu żołnierze służący w Garnizonie Piła i innych sąsiednich garnizonach, są emeryci wojskowi i ich rodziny, są pracownicy wojska. Uroczystości rozpoczęły się na Placu Zwycięstwa, gdzie przekazano nowy sztandar Rejonowemu Zarządowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i złożono kwiaty pod pomnikiem. Uroczysta msza św. której przewodniczył, w asyście księży z dekanatu z dziekanem prał. Stanisławem Oraczem, ks. Infułat dr Dariusz Jastrząb, sprawowanej o godz. 17.00 w intencji wojska i Ojczyzny oraz za tych co oddali życie za jej wolność i niepodległość, odbyła się w kościele garnizonowym. Na początku Zgromadzenia Liturgicznego został poświęcony nowy sztandar ZR ZŻWP. Obecni byli przedstawiciele Władz Ustawodawczych, Władz Powiatu, Miasta, Służb Mundurowych, Urzędów, Instytucji, Poczty Sztandarowe, wojskowi, emeryci, ich rodziny i licznie zgromadzeni wierni. Ostatnim punktem obchodów święta był zorganizowany przy pomocy Starostwa Powiatowego, sponsorów i parafii wojskowo-cywilnej, obok kościoła garnizonowego piknik, dla tych wszystkich, którzy chcieli się włączyć we wspólne, radosne, rodzinne, przeżywanie Maryjnego i wojskowego święta.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Boże Ciało (19.06.2014)

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 19.06.2014r po koncelebrowanej mszy św. sprawowanej o godz. 12.00 w kościele parafialnym przez ks. proboszcza, wikariusza i dyrektora Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile, wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, przygotowanych przez parafian, na terenie osiedla wojskowego i nowego osiedla, przyłączonego do wojskowej części parafii. W procesji eucharystycznej wzięły udział dzieci sypiące kwiaty, dzieci I-Komunijne, ministranci, lektorzy, schola i licznie zgromadzeni wierni. Na zakończenie procesji został odśpiewany hymn "Ciebie Boga wysławiamy...", po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata i podziękowanie proboszcza za przygotowanie ołtarzy, procesji i udział w niej.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Nowe Organy

Ponieważ dotychczasowe organy, które służyły w kościele garnizonowym zaczynały odmawiać posłuszeństwa, pojawiła się koncepcja zakupu nowego instrumentu muzycznego, który będzie pomagał w głębszym przeżywanie mszy św., nabożeństw, uroczystości, ślubów, pogrzebów itd., przy wykorzystaniu talentów dwóch organistów jako, że muzyka szczególnie sakralna, jest łącznikiem między człowiekiem a Bogiem. Została skierowana przez proboszcza w imieniu Rady Parafialnej, prośba do wiernych o ofiary na ten cel. W krótkim czasie wielu indywidualnych ofiarodawców, sponsorów również z poza parafii wsparło swoimi ofiarami to przedsięwzięcie i na Boże Ciało zabrzmiały już w naszym kościele nowe organy, choć jeszcze nie w całości spłacone. Również tą drogą dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wspieranie tak modlitwą jak i ofiarami nowych, pożytecznych inicjatyw w naszej parafii dla większej chwały Boga i pożytkowi wiernych.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Odpust parafialny (03.05.2014)

O godz. 18:00 rozpoczęła się Uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. Prałat dr Krzysztof Włodarczyk Dyrektor wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie z udziałem kapłanów z dekanatu, przedstawicieli władz miasta Piły, Powiatu i Parlamentu oraz licznie zgromadzonych parafian. Kaznodzieja przybliżył nam bogactwo duchowe życia Maryi. Po wystawieniu Naj¶więtszego Sakramentu odnowili¶my ¦luby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza i oddali¶my nasz± Ojczyznę i parafię pod opiekę Matki Bożej. Orkiestra Dęta ubogaciła swoj± muzyk± nasz± uroczysto¶ć. Po liturgii parafianie i go¶cie uczestniczyli, jak co roku, co jest tradycj± naszej parafii na poczęstunku m.in. "wojskow± grochówk±", kiełbaskami z grilla i wieloma innymi przysmakami tradycyjnej polskiej kuchni.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Uroczysto¶ć Pierwszej Komunii ¦więtej (03.05.2014)

O godz. 12:00 rozpoczęli¶my uroczysto¶ć przejęcia Pierwszej Komunii ¦więtej pięćdziesięciorga dzieci naszej parafii. W obecno¶ci rodziców ,chrzestnych i go¶ci ,dzieci bior±c czynny udział w liturgii, odnowiły chrzcielne przyrzeczenia i wyznały wiarę i po raz pierwszy w swoim życiu w pełni uczestniczyły w e Mszy ¶w. przyjmuj±c Pana Jezusa do swoich serc w Komunii ¦więtej. Po liturgii zostały zrobione pami±tkowe zdjęcia i zostały wręczone po¶więcone pami±tki tego jakże pięknego wydarzenia w chrze¶cijańskim życiu.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wielka Sobota - ¶więcenie pokarmów (19.04.2014)

Przed południem odbywały się po¶więcenia pokarmów na stół wielkanocny.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wielka Sobota (19.04.2014)

Dzień adoracji Pana Jezusa w Grobie. O godz. 20:00 rozpoczęli¶my Liturgię Paschaln± z po¶więcenie ognia i nowego Paschału, wysłuchali¶my Orędzia Wielkanocnego i Liturgii Słowa opisuj±cej historię zbawienia człowieka , odnowili¶my chrzcielne przyrzeczenia a następnie wyruszyli¶my w procesji rezurekcyjnej ogłaszaj±c Zmartwychwstanie Chrystusa.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wielki Pi±tek - Droga Krzyżowa (18.04.2014)

O godz. 15:00 rozpoczęli¶my Drogę Krzyżow± ulicami naszej parafii. Rozważania tegorocznego nabożeństwa były autorstwa papieża seniora Benedykta XVI, które wprowadziły nas z głębok± wiar± w poszczególne stacje Misterium Męki Pańskiej.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wielki Pi±tek - Liturgia (18.04.2014)

Dzień zadumy i refleksji nad męk± i ¶mierci± Chrystusa, podczas którego nie sprawuję się Eucharystii. Liturgia Wielkiego Pi±tku rozpoczęła się o godz. 18:00.Po odczytaniu Liturgii Słowa, któr± kończyła Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nast±piła uroczysta modlitwa wiernych po niej Adoracja Krzyża, udzielenie Komunii ¶w. i przeniesienie Naj¶więtszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Wielki Czwartek (17.04.2014)

Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:00, której przewodniczył ks. Proboszcz w koncelebrze z księżmi współpracuj±cymi z nasz± parafi±. W dzień ustanowienia kapłaństwa, kapłanom wręczono kwiaty wraz z życzeniami. Podczas liturgii miało miejsce obmycie nóg wybranym mężczyzn±, na pami±tkę obmycia nóg przez Pana Jezusa apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Następnie w procesji Naj¶więtszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Jasełka (19.01.2014)

Wielu pozytywnych wrażeń doznali wierni, podczas przedstawionych w dniu 19 i 26. 01, "jasełek" w wykonaniu dzieci z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Trudu przygotowania tego przedstawienia, podj±ł się Pan ko¶cielny Józef Pióro. Młodzi aktorzy, jak też reżyser oraz rodzice, którzy przychodzili ze swoimi pociechami na próby, mogli radować się z okazywanej wdzięczno¶ci przez widzów, w postaci długich oklasków.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

Seniorzy (19.01.2014)

Swoj± obecno¶ć i udział w życiu parafialnym, okazał również chór seniorów pilskich, który ubogacał wiernych ¶piewem kolęd w niedzielę, podczas mszy ¶w. o godz. 10.30 w dniu 19. 01. Chórem dyrygował Pan Mirosław Zalewski.

Chór "Halka" (12.01.2014)

W niedzielę 12.01 go¶cili¶my w naszej ¶wi±tyni chór "Halka" z Piły, którego prezesem jest Pan płk w st. spocz. Józef Kaniecki. Chórem, który  poprzez ¶piew kolęd, ubogacał liturgię mszy ¶w., dyrygował Pan Przemysław Wojnarowski. Po mszy ¶w. odbył się wokalno - instrumentalny koncert kolęd i pastorałek, z którego pieniężne ofiary uczestników, zostały przeznaczone na budowę hospicjum dla niepełnosprawnych w Pile.

Orkiestra dęta z RogoĽna (06.01.2014)

W uroczystym przeżywaniu przez nasz± wspólnotę, ¦więta Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, wpisała jak co roku,  swój udział orkiestra dęta z RogoĽna, pod batut± P. Romana Tylutkiego, która ubogaciła liturgię mszy ¶w. wykonywanymi,  pięknymi kolędami, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych.

Chór Salezjański (05.01.2014)

Rado¶ć Okresu ¶wi±tecznego podkre¶lił w dniu 05.01 występ podczas mszy ¶więtych, Salezjańskiego Młodzieżowego Chóru Z Piły. Po koncercie członkowie chóru mieli możliwo¶ć zbiórki ofiar, przeznaczonych na wyjazd do Rzymu, na kanonizację Bł. Jana Pawła II.